Gedurende het voorjaar van 2018 ben ik afgestuurd van de opleiding Communication & Multimedia Design. Dat heb ik gedaan door middel van een afstudeeronderzoek naar online interactief leren.

 

In de bovenstaande video is een testimonial te zien van het proof of concept dat hieruit ontstaan is. In deze link kun je de verschillende prototypes en demos zien en beleven. Vooral het proof of concept, dat links onderaan te vinden is, is de moeite waard om te bekijken en te beleven.

 

Mogelijkheden gaan echter natuurlijk veel verder bij interactieve video, zo kan dit een verrijking zijn van visueel leren, beleving, adverteren, storytelling en meer… mits juist ingezet.

 

Category Video

Share

Gerelateerde cases

Overview